Ulbjerg Kraftvarme byder dig / jer velkommen som tilflytter(e) til Ulbjerg

I Ulbjerg forsynes ca. 85 % af boligerne med fjernvarme. Fjernvarme er en billig, miljøvenlig og driftsikker varmeforsyning.
Ulbjerg Kraftvarme er etableret i 1991 som et såkaldt "Barmarksværk". D.v.s., at værket blev etableret helt fra grunden uden et eksistrende anlæg at udvikle på. Kraftvarmeværket er beliggende Håndværkervej 5, Ulbjerg, 8832  Skals.

Varmeværket er idag gældfrit. Varmeprisen er derfor særdeles konkurrencedygtig.

 

Er din / jeres nye bolig tilsluttet varmeforsyning fra Ulbjerg Kraftvarme Er din / jeres nye bolig ikke tilsluttet til fjernvarme fra Ulbjerg Kraftvarme
Der er mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen, hvis boligen ligger i den bebyggede del af Ulbjerg.
Hvis du / I er interesseret i at blive tilsluttet rettes henvendelse til:
  • Jens Peter Christensen, varmemester, Tingvej 12c, Ulbjerg, 8832 Skals - tlf. 4034 8444, eller
  • Carina Ebbesen, bestyrelsesformand, Villavej, Ulbjerg, 8832 Skals - tlf. 4055 3657

Vi er altid åbne over for en drøftelse af dine / jeres muligheder for at blive tilsluttet til fjernvarmen.

Lejere

Hvis du er lejer af boligen, skal henvendelsen dog ske gennem ejeren af ejendommen.

Varmen betales a´conto i 10 lige store rater. Der betales ikke i juni og juli. Opgørelsen for det foregående år betales i august, sammen med første a´contoopkrævning for det nye år.
Oplysninger om priser for fjernvarme findes på Ulbjerg-landsby. dk (her på siden)
Ejerbolig - Hvis den nye bolig er en ejerbolig, giver ejendomsmægler eller advokat besked til varmeværket om tilflytningen. Der afleveres samtidig resultat af måleraflæsningen.
Lejebolig - Hvis den nye bolig er en lejebolig, giver ejeren af ejendommen besked til varmværket om tilflytningen. Ejeren afleverer samtidig aflæsningsresultat fra varmemåleren tíl Ulbjerg Kraftvarme, Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832  Skals
 
   
   
1
0
1
s2smodern
Gå til toppen