Teknisk Udvalg besluttede på møde den 28. februar 2018 at igangsætte forslag til lokalplan nr. 497 til erstatning for lokalplan nr. B22.36-86 (sag nr. 8).
 
Der foreligger nu et forslag til lokalplan nr. 497, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 497 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde.
 
Forslag til lokalplan
 
Teknisk Udvalg - Dagsorden for mødet den 01-05-2019