Ordinær generalforsamling i Ulbjerg-egnens Lokalråd

Tirsdag den 7. Februar 2017 kl 19.30 i Grøndalscenteret

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
  4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er at vi fastholder kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kurt Johansen, Nienna Gabrille Bay og Marianne Randers (Marianne ønsker ikke genvalg)
  7. Valg af 2 suppleanter: Anton  Schmidt Hansen og Erik Emil Pedersen
  8. Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard
  9. Indkomne forslag:  Lokalrådet foreslår 1) at fremtidig indkaldelse til generalforsamling foretages         elektronisk på  hjemmesiden og på Facebook, samt ved opslag ved Købmanden. Begrundelse: At holde udgifter nede. 2) at slette afsnittet i vedtægterne….”samt vælge 2 medlemmer til Landsbyrådet for Møldrupegnen” idet dette er nedlagt.
  10. Evt.

Yderligere forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

I forbindelse med generalforsamlingen vil der desuden være 2 repræsentanter fra den nye:
Viborg Landsbysammenslutning, som vil fortælle om denne.

Mød op, alle er velkomne

1
0
1
s2smodern
Gå til toppen