Onsdag den 7. september 2016 kl. 19.30 på Grøndalscentret.

 

Dagsorden:


Regnskabsmøde 2016 (I henhold til vedtægterne)

 1.    Valg af mødeleder

 2.    Valg af referent

 3.    Aflæggelse af beretning v/ formanden for Byfestgruppen

 4.    Aflæggelse af regnskab v/ kassereren

 5.    Udlodning af årets overskud

 6.    Valg til næste års Byfestgruppe
        På valg: Christina Ambrosius og Annette Mindegaard
        (Ikke på valg: Jesper Knudsen, Gitte Christensen og Ulla Rasmussen) 

 7.    Valg af kasserer

 8.    Valg af revisor

 9.    Eventuelt

 10.  Oplæsning og godkendelse af referat

 11.  Mødeleders underskrift af referat


Alle er velkomne til mødet.
Specielt opfordrer vi alle, der har forslag til forbedringer og/eller kritiske bemærkninger til Kringlefestens forløb, til at møde op.
Forslag skal fremføres nu på dette møde, og ikke på arbejdsfordelingsmødet. På sidstnævnte vil det være for sent at ændre ret meget.
Er du tilfreds med Kringlefestens forløb, så sig det ude i byen.
Er du utilfreds, så sig det til os, så kan vi enten forklare, hvorfor tingene er, som de er, eller forsøge at ændre det.


Med venlig hilsen
Byfestgruppen

1
0
1
s2smodern
Gå til toppen