Seniormedlemmer:

For god ordens skyld vil vi henlede opmærksomheden på, at seniormedlemmers abonnement for medlemskab af Danmarks Jægerforbund er reduceret i forhold til normal abonnementspris. Når man fylder 67 år kan man overflyttes til seniormedlemskab med virkning for den kommende jagtsæson. Det er ikke muligt for jagtforeningens bestyrelse at sikre en overflytning til seniormedlemsskab, hvorfor vi anmoder foreningens medlemmer om selv at kontakte enten foreningens kasserer, Karsten Jørgensen på 21269868, eller Danmarks Jægerforbund.

Bagposten i Jæger:

Fremover vil foreningen i større udstrækning gøre brug af muligheden for at annoncere kommende arrangementer i Bagposten i Jæger. Vi beder derfor foreningens medlemmer om løbende at holde sig orienteret herom, idet even-tuelle ændringer til eksisterende såvel som nye arrangementer vil blive annonceret heri.

1
0
1
s2smodern
Gå til toppen