Velkommen til formidlingscenter Ulbjerg

Med etableringen af et formidlingscenter ønsker borgerne og foreningerne i Ulbjergområdet at sætte fokus på de mange naturgivne ressourcer, som findes i området, bl.a. Ulbjerg Klint, Hjarbæk Fjord, Louns Bredning, Borup Hede og ådalene ved Simested og Skals åer og benytte disse som løftestang for udviklingen af lokalsamfundene i bl.a. Ulbjerg, Sundstrup, Låstrup og Nr. Rind.

Formålet med Formidlingscentret i Ulbjerg er at etablere et startpunkt for oplevelser og aktiviteter, der tager udgangspunkt i de mange naturmæssige, geologiske og kulturhistoriske ressourcer i Ulbjerg-området samt i de levende kulturmiljøer.