Hvilke forventninger er der til afkøning af fjernvarmevandet.

Det fremgår af skalaen, hvilke forventninger der er til afkøling af fjernvarmevandet.

Forklaring

Hvis fjernvarmen har en fremløbstemperatur på 80 grader, så forventer varmeværket at vandet ledes tilbage med en returtemperatur på 38 grader. Modtages fjernvarmevandet eksempelvis med en lavere temperatur som 60 grader, så tillades en højere returtemperatur som 43 grader.

  

Midler til at nå en lavere returtemperatur og dermed en højere afkøling

Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver absolut den behageliste opvarming og den bedste varme økonomi.

Der er intet sparet ved at skue helt op for en radiator i et rum og lukke for de andre.

Faktisk bruger en radiator der er fuldt opvarmet ofte mere varme end to eller tre, som kører på kvart drift.

Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på mest hensigtsmæssige måde.

Når radiatoren fungerer, som den skal er den varm i toppen og kold i bunden.

NB! En radiator må aldrig tildækkes eller afskærmes. En sofa eller en reol bør således ikke placeres lige foran en radiator.

Boligens rum benyttes forskelligt og derfor vil der også være forskel på hvilken temperatur der er passende.

For de fleste er en stuetemperatur på 21o C, den temperatur der giver velvære. I køkkenet er et par grader nok ønskeligt. I soveværelset er den ideelle temperatur måske mellem 16o C og 18o

Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre rum. Det kan bevirke at der bliver fodkoldt og at radiatorer yder uhensigtsmæssigt højt.

Som en tommelfingerregel er det en god idé at have mindst 16o C i alle rum. Men vær opmærksom på, at for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med ca. 5 %.

Vigtigt! Temperaturen bør ikke kommer under 14o C i noget rum, det kan skade bygningen og give problemer med fugt.

 

 

 

 

 

1
0
1
s2smodern
Gå til toppen